Bookmark and Share

 

 

Donate now – ge ett bidrag

Svenska kyrkans verksamhet i London och Storbritannien lever på allas vår vilja och insats för att den ska finnas. Det är vår egen kyrka – en levande och diakonal församling, en oas i storstaden. Är man medlem är man med. Välkommen att ge ditt medlemsbidrag. Det är ett konkret sätt att visa att du vill att kyrkan ska finnas och att du är beredd att stödja. I Sverige tas kyrkoavgiften in via skattesedeln.

I Storbritannien måste man själv vara aktiv för att vara medlem i Svenska kyrkan här. Vi behöver varandra –
kyrkan behöver sina medlemmar och medlemmarna sin kyrka. Så tryggt att den finns – så tomt om den försvann. Medlemskap gäller per kalenderår. 

Tack för ditt bidrag!

Please note that you may donate any amount you wish. Memberships are per calendar year, please see the membership page for further details. 

Thank you for your generosity which allows us to continue our shared mission! 

 If you are interested in setting up a standing order please contact finance@swedishchurch.com 

N.B. We consider your donation to be a legitimate interest to keep your details in our data register. We count this as an active opt-in. If you do not want this but still would like to make a donation, please contact office@swedishchurch.com 

Please be aware that the registration of your donation might take up to two working days.

Donation Information
£     *
Additional Information
   What is Gift Aid?

Copyright 2019 The Swedish Church in London