Bookmark and Share

 

 

Donate now - ge ett bidrag

Svenska kyrkans verksamhet i London och Storbritannien lever på allas vår vilja och insats för att den ska finnas. Det är vår egen kyrka – en levande och diakonal församling, en oas i storstaden. Är man medlem är man med. Välkommen att ge ditt medlemsbidrag. Det är ett konkret sätt att visa att du vill att kyrkan ska finnas och att du är beredd att stödja.

I Sverige tas kyrkoavgiften in via skattesedeln. I Storbritannien måste man själv vara aktiv för att vara medlem i Svenska kyrkan här. Vi behöver varandra, kyrkan sina medlemmar och medlemmarna sin kyrka. Så tryggt att den finns – så tomt om den försvann. Medlemskap gäller per kalenderår. 

Tack för ditt bidrag!

Thank you for your generosity that allows us to continue our shared mission. Membership fees are per calendar year. 
Please be aware that the registration of your donation might take up to two working days.

Please note that you may donate what ever amount you like. If you are interested in setting up a standing order please contact finance@swedishchurch.com 

Note. We consider your donation to be a legitimate interest to keep your details in our data register. We count this as an active opt in. If you do not want this but still would like to make a donation, please contact office@swedishchurch.com 

Donation Information
£     *
Additional Information
   What is Gift Aid?

Copyright 2019 The Swedish Church in London